Österbottens kaninhoppare  /  Reglemente 2020

Reglemente2020

Reglementet hittar du här på gröna länken.( tryck på texten Regler öbkh 19) Läs gärna igenom och hör av  Er om det är något oklart.