Välkommen att tävla med din kanin!

BÖRJA med att registrera kaninen och dig själv. Kaninen behöver vara minst fyra månader för att få tävla mini och fem för lätt. Kaninen behöver inte vara raskanin.

Lätt är den klass där din kanin kan samla pinnar för att flytta upp till nästa klass. Lätt passar den kanin som har erfarenhet av hoppning. Du kan även hoppa Mini som inte är en tävlingsklass utan ett sätt att öva in kaninen i tävlingssammanhang. Ny mini är en klass som lämpar sig bra för förstagångs tävlanden.

De här sidorna är bra att läsa om kaninhoppning och vad krävs för att börja tävla?

Kaniner kan inte hoppa två klasser i samma bangren under samma tävlingsdag. T.ex. kan du inte tävla både rak ny mini och rak mini under samma tävling med samma kanin.

Se till att du har en godkänd sele och koppel.

Bekanta dig med tävlingsreglementet som finns på hemsidan. Där ser du alla regler som finns innom kaninhoppnings tävlandet. Reglementet 2023.

Back to top of page