Välkommen att tävla med din kanin!

BÖRJA med att registrera kaninen och dig själv. Kaninen behöver vara minst fyra månader för att få tävla mini och fem för lätt. Kaninen behöver inte vara raskanin.

Lätt är den klass där din kanin kan samla pinnar för att flytta upp till nästa klass. Lätt passar den kanin som har erfarenhet av hoppning. Du kan även hoppa Mini som inte är en tävlingsklass utan ett sätt att öva in kaninen i tävlingssammanhang. Ny mini är en klass som lämpar sig bra för förstagångs tävlanden.

Kaniner kan inte hoppa två klasser under samma tävlingsdag. T.ex. kan du inte tävla både ny mini och mini under samma tävling.

Stresstävla inte din kanin , ta det lugnt.

Bekanta dig med reglementet på hemsidan. Där ser du alla regler som finns innom kaninhoppnings tävlandet.

Back to top of page