Österbottens kaninhoppare  /  Tävlingsdatum

Tider och dagar ändras då vi inte håller verksamhet, under ”coronatiden”

Här nedan är de preliminära,men inte alls säkra

16.5 Vår hoppet

11.6 Lägerhoppet

1.7 Lövishoppet

5.8 Kvällshoppet