Ansvariga

Mia Gull – Malax-Petalax-Bergö 4H, sakkunnig och koordinator

Frida Åbacka – Närpes, tävlingsansvarig och sekreterare

Ann-Kartin Enqvist – Närpes 4H, funktionär

Alma Westerlund – Vasa, funktionär

Alina Ahlberg – Korsholm, funktionär

Eleonor Nylund – Petalax, funktionär

 

Back to top of page