Ansvariga

Mia Gull verksamhetsledare för Malax-Petalax-Bergö 4H, sakkunnig och koordinator

Frida Åbacka Närpes, tävlingsansvarig och sekreterare

Ann-Kartin Enqvist Närpes 4H, funktionär

Alma Westerlund Vasa, funktionär

Alina Ahlberg Korsholm, funktionär

Eleonor Nylund Petalax, funktionär

 

Back to top of page