Ansvariga

Mia Gull – Malax-Petalax-Bergö 4H, sakkunnig, koordinator och ansvarig för Facebook

Frida Åbacka – Närpes, tävlingsansvarig, domare och ansvarig för Instagram & hemsidan

Alma Westerlund – Vasa, funktionär och domare

Ann-Kartin Enqvist – Närpes 4H, funktionär

Malena Stenkull – Korsholms 4H, funktionär

 

Back to top of page