Publicerad | Uppdaterad | i Uncategorized

Mjällkvalster

Ett av de vanligaste problem som kaninägaren söker hjälp hos veterinären för är att kaninen tappar päls, är mjällig eller har klåda. Oftast rör det sig i detta fall om en parasitsjukdom, nämligen mjällkvalster hos kanin.

Mjällkvalster (Cheyletiella parasitovorax) är en vanlig parasitsjukdom hos kaniner. Alla kaniner, unga som gamla, kan drabbas. Kvalstret lever i kaninens hud och äter hudavlagringar, vilket resulterar i kraftig mjällbildning, och sedan ramlar pälsen av fläckvis, och kaninen lämnar kal, utan päls. Parasiten själv kan man bara se i mikroskop.

Kaniner smittas med mjällkvalster när de har haft direktkontakt med en redan smittad kanin. Denna kontakt kan dock ha skett långt tillbaka i tiden. Kaninen uppvisar inte själv symptom förrän dess immunförsvar blir nedsatt, till exempel när den har någon annan sjukdom eller är stressad. Det kan ofta vara svårt att bedöma vad som orsakar stress hos en kanin – det kan vara en stökig orolig omgivning, eller att kaninen har tråkigt. Även felaktig utfodring kan vara en stressfaktor.

Uppsök genast veterinär och starta den behandling som anvisas. Behandlingen tar mellan 1-2 månader. Burarna måste saneras flera gånger i veckan vid behandling , samt kaniner i närheten, eller burar intill behöver behandlas.

Back to top of page