Publicerad | Uppdaterad | i Uncategorized

RVHD

RVHD – Rabbit viral hemorrhagic disease eller kaningulsot är en dödlig smittsam sjukdom hos kaniner. Man känner till två typer av viruset RVHD 1 & 2. Orsaken till sjukdomen är ett lagovirus, sjukdomen sprids från kanin till kanin men även andra djur, människor eller utrustning kan leda till spridning av viruset och därför rekommenderas det att man vaccinerar sina kaniner mot detta.

Några symptom på viruset är:

  • andningssvårigheter
  • Svullen buk
  • Näsblödning

Oftast hinner man inte märka några symptom på viruset utan kaninen dör snabbt bara efter några dagar. Enligt Finlands lag finns det inget att bekämpa viruset med. Väldigt unga kaniner är immun mot viruset, men bör vaccinera så fort den fyllt 10 veckor. Om en kanin dör utan förvarningar så rekommenderas det att man för in kaninen på obduktion för att kunna konstatera sjukdomen så att man minskar risken till spridning.

Man har hittat viruset i södra österbotten men är vanligare i södra Finland och i Sverige.

Back to top of page