Publicerad | Uppdaterad | i Uncategorized

Inflammation i innerörat

Precis som med avel på andra djur förändrar vi djurarter, bl.a. har vi avlat fram hängande öron på kaniner vilket gjort att öroninfektioner ökat. Med hängande öron täpps hörselgången till vilket gör att ljudvågorna hindras från att tränga in, medan bakterierna också trivs i en varm och fuktig miljö som uppstår när öronen hänger. Kaninerna har naturligt öronvax som vanligtvis passerar ut ur öronen, men med hängande öron förhindras detta vilket gör att vaxer blir kvar och gör att bakterierna trivs ytterligare.

Vid snuva kan bakterier sprida sig från näshålan till mellanörat, och kan om trumhinnan brister sprida sig till ytterörat eller in mot innerörat. Pasteurella multocida är en vanlig bakterie som kan ligga bakom öroninfektioner, men det finns såklart flera bakterier som kan vara orsaken. Pasteurella multocido är i första hand en luftvägssjukdom men kan sätta sikte till invertes organ och till nervsystemet. Bakterien är smittsam men är så vanlig bland kaniner idag att den anses höra till den normala bakteriefloran hos kaniner. Många kaniner lever med bakterien utan att bli sjuka.

 Symptom

Kan vara klåda, huvudskakningar och i vissa fall kan det även lukta illa i örat och man kan se ett vitgult sekret nere i hörselgången. Om bakterien spridit sig till innerörat kan kaninen få balansrubbningar, huvudlutningar, rullningar och i värsta fall epilepsiliknande anfall. Det kan även bildas bölder, som en svullnad vid öronbasen. Kontakta veterinär så snabbt som möjligt för att få kontroll över tillståndet.

Back to top of page